2651306597 6955046101 Ιωαννίνων 64, Ιωάννινα tzimaselen@gmail.com
hero image 
 
     
  ΤΖΙΜΑ ΕΛΕΝΗ
Λογοθεραπεύτρια, Πτυχιούχος Παν/μίου Ιωαννίνων, Ιωάννινα
 
     
 

Η επικοινωνία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ανθρώπινης ύπαρξης, και ακόμα κι αν επιθυμούμε να την αποφύγουμε, αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο της ζωής μας.

Η λογοθεραπεία, ως επιστημονικός κλάδος, ασχολείται με την πρόληψη, αξιολόγηση, και αντιμετώπιση των προβλημάτων επικοινωνίας.

 
 
     
     
 
Η ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΒΟΗΘΑΕΙ ΣΤΗΝ:
 
 

 
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Η λογοθεραπεία συμβάλλει στην ενίσχυση και την εξέλιξη των δεξιοτήτων επικοινωνίας, επιτρέποντας στους ασθενείς να επικοινωνούν με αποτελεσματικότητα και να αλληλεπιδρούν αποτελεσματικά με τους άλλους.
 
   
ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΛΟΓΟΥ
Η λογοθεραπεία αντιμετωπίζει ποικίλα ζητήματα, όπως δυσλεξία, δυσφασία, δυσλαλία. Αυτό επιτρέπει στους ασθενείς να εκφράζονται με σαφήνεια και βελτιώνει την προφορική και γραπτή τους κατανόηση.
 
   
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΥΤΟΠΕΠΟΙΘΗΣΗΣ
Η ενίσχυση των επικοινωνιακών δεξιοτήτων συχνά επιφέρει αυξημένη αυτοπεποίθηση και αίσθηση αυτοαξίας.
 
   
 
 
 
  Χρειάζεται το παιδί μου λογοθεραπεία;
Ζητήστε συμβουλή όταν:
 
     
 
 

► Δεν κατανοεί συνήθως αυτό που του λέτε οταν απευθύνεστε σε αυτό.

► Δεν εκτελεί κατάλληλα απλές εντολές.

► Δείχνει να μην επικοινωνεί μαζί σας.

► Η ομιλία του είναι δυσκατάληπτη και μιλάει «σαν μωρο».

► Υπολείπεται το λεξιλόγιο του σε σχέση με αυτό των συνομιλήκων του.

► Δειχνει να μην επικοινωνεί με το περιβάλλον και δεν ανταποκρίνεται στους ήχους.

► Οι κινήσεις του κεφαλιού, του σώματος και των άκρων ειναι στερεότυπες, μονότονες και επαναλαμβανόμενες.


► Δεν έχει βλεμματική επαφή και αδιαφορεί να παίξει μαζί σας.

► Ο λόγος του αρκετές φορές δεν σχετίζεται με τη συζήτηση ή με τις ερωτήσεις που του κάνετε.
► Δυσκολεύεται κατα την έναρξη της ομιλίας, κολλάει στον πρώτο φθόγγο της λέξης ή επαναλαμβάνει πολλές φορές την πρώτη συλλαβή.

► Έχει δυσκολίες στην ανάγνωση και στη γραφή.

► Παρουσιάζει προβλήματα στη κατάποση και στην διαχείριση τροφών, π.χ.  δυσκολεύεται στο θηλασμό, δεν μασάει την τροφή του ή είναι πολύ επιλεκτικό στις τροφές.
 
     
     
 
 
 
     
  Στόχος της λογοθεραπείας

είναι να παρέχει εξατομικευμένες υπηρεσίες για κάθε διαταραχή που σχετίζεται με την ομιλία, τον λόγο, τη φωνή και την κατάποση, σε βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Οι διαταραχές που καλείται να διαγνώσει και να αποκαταστήσει στο μέγιστο δυνατό είναι οι εξής:
 
     
 
Αναπτυξιακές διαταραχές ομιλία
 
 Αρθρωτικές διαταραχές
 Φωνολογικές διαταραχές
 Δυσαρθρία
 Διαταραχές στη ροή της ομιλίας (τραυλισμός, ταχυλαλία)
 
Αναπτυξιακές γλωσσικές διαταραχές
 
 Ειδική Γλωσσική Διαταραχή
 Γλωσσικές δυσκολίες που οφείλονται σε νοητική υστέρηση
 Βαρηκοΐα - κώφωση
 Διαταραχές χρήσης της γλώσσας- Πραγματολογικές Διαταραχές (Αυτισμός, Σύνδρομο Asperger, Σημασιολογική – Πραγματολογική διαταραχή).
 
Περισσότερες διαταραχές
 
 Μαθησιακές δυσκολίες
 Διαταραχές στη σίτιση και κατάποση (δυσφαγία)
 Διαταραχές φωνής
 Κρανιοπροσωπικές ανωμαλίες
 Χειρουργικές επεμβάσεις κεφαλής και τραχήλου (λαρυγγεκτομή)
 Νευρογενείς διαταραχές και σύνδρομα
 Εγκεφαλικά επεισόδια – αφασίες
 Κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις
 
 
 
 
     
   
 
 
 
 
     
 
 
  Αξιολόγηση και παρέμβαση

Ο ρόλος του λογοθεραπευτή είναι να αξιολογήσει και να καθορίσει τις δεξιότητες, τα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες κάθε ατόμου.

Η αξιολόγηση ξεκινά με τη συλλογή αναπτυξιακού ιστορικού μέσω συνεντεύξεων με τους γονείς. Στη συνέχεια, συλλέγονται πληροφορίες από άλλους ειδικούς και χρησιμοποιούνται διαγνωστικά εργαλεία.

Η επιλογή των διαγνωστικών εργαλείων προσαρμόζεται στη διαταραχή.
Ο λογοθεραπευτής συντάσσει έκθεση και ενημερώνει τους γονείς για τους στόχους και το χρονοδιάγραμμα της θεραπευτικής παρέμβασης μέσω εξατομικευμένων ή ομαδικών προγραμμάτων.

Η λογοθεραπευτική παρέμβαση πρέπει να προσαρμόζεται στις ανάγκες του ατόμου και να στηρίζεται σε επιστημονικά δεδομένα, συνεχή εκπαίδευση και σύγχρονες θεραπευτικές μεθόδους.